Aanvullende voorwaarden Fameus wonen

  • Onze meubelbezorgers zijn verplicht zich te houden aan de door de arbodienst opgelegde voorschriften. Het uitvoeren van moeilijke manoeuvres die hun gezondheid kunnen schaden is hen verboden. De aflevering van meubelen geschiedt in principe tot in de gang achter de voordeur, exclusief montage. Indien redelijkerwijs mogelijk, zullen de meubelbezorgers hun medewerking verlenen aan het op het juiste locatie in huis plaatsen van de gekochte meubelen. Ondanks dat zij altijd de uiterste voorzichtigheid betrachten, bestaat de mogelijkheid dat deze extra werkzaamheden schade tot gevolg hebben aan bijvoorbeeld vloeren, muren, meubelstukken, lampen etc. In voorkomende gevallen kan Fameus Wonen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien voor een correcte aflevering liften, takels, ladders of een kraan noodzakelijk zijn, of indien er ramen en/of deuren dienen te worden verwijderd, dient de klant hiervoor zorg te dragen. De bijkomende kosten zijn dan uiteraard ook voor de klant.
  • Alle genoemde maten zijn circa maatvoeringen. De klant is zelf verantwoordelijk om voor de aankoop de maatvoering zelf te controleren. Indien een door een klant besteld meubel onverhoopt niet naar binnen past, kan Fameus Wonen hier nooit voor verantwoordelijk worden gesteld.
  • Afgeleverde meubelen dienen ten alle tijden vooraf of tijdens de aflevering contant of per pin te worden voldaan. Ook wanneer meubelen tijdelijk of als leenmeubel bij de klant worden achtergelaten, dienen deze volledig te worden betaald. De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
  • Het laten opslaan van door de klant bestelde meubelen is mogelijk tot maximaal 1 maand na de op de verkoop bon vermelde levertermijn. Indien deze termijn op verzoek van de klant dient te worden verlengd tot maximaal 2 maanden, zal 50% van het orderbedrag moeten worden voldaan. Bij nog een maand extra verlenging (tot 3 maanden na afgesproken levertermijn) dient het gehele orderbedrag te worden voldaan.

           Na 3 maanden is het mogelijk de goederen nog langer bij ons op te slaan tegen een vergoeding van 1% van het                  orderbedrag per maand. De maximale opslagperiode is 6 maanden. Daarna dienen de meubelen te worden                          afgenomen. 

  • De afnemer heeft garantie, uitgezonderd meubelstoffen, voor zover het betreft gebreken waarvan de verkoper niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik tot één jaar na factuurdatum. De kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van verkoper, mits franco-huis geleverd geweest. Indien een artikel is afgehaald door afnemer, dient hij deze, in geval van reclamatie of garantie, op aanwijzing van verkoper aan te bieden op de plaats van afhalen.  Aankoop showroom modellen 3 maanden garantie op materiaal en constructie.
  • Opruimingsmodel/showmodel is gekocht als gezien. De klant heeft het meubel zelf beoordeeld. Voor dit model geldt een garantie van 3 maanden op materiaal en constructie. Voor een opruimingsmodel/showmodel is geen reclamatie mogelijk.
  • Betreffende stof of leder kan een vleug hebben, kans op pillen en pluizen, plooivorming, verkleuren, krimpen en kleurverschil hebben. Dit zijn eigenschappen van de stof of leder zelf en zijn geen reden tot reclamatie.
  • Houten meubelen hebben natuurlijke eigenschappen en hebben dus kan op scheuren of trekken. Er kunnen open noesten of golvingen in het hout aanwezig zijn die niet uit het hout verwijderd zijn. Omdat houten meubelen in vele gevallen met de hand worden vervaardigd, kunnen er kleine model- en kleurafwijkingen ontstaan.
  • Het verdiend altijd de voorkeur wanneer men meubelen verplaatst, deze te tillen en niet te schuiven. Het risico van schuiven is dat de verbindingen van het meubel kunnen verzwakken of zelfs loslaten. Dit geld zeker voor glas. De klant is zelf verantwoordelijk voor het beschermen van zijn of haar vloer. Dat wil zeggen dat de klant controleert of de onderzijde van de pootjes of rollers (wielen) van het meubel geschikt zijn.
  • Levertijden die genoemd zijn, zijn verwachte levertijden. Het kan zijn dat de genoemde leverweek afwijkt van de daadwerkelijke levertijd. Op dit moment kunnen wij u alleen een indicatie geven van een leverweek. De maatregelen die genomen zijn om Covid19 tegen te gaan hebben tot gevolg dat onze leverancier geen duidelijkheid kan geven wanneer goederen bij ons geleverd kunnen worden. Wij vragen u begrip te hebben voor deze uitzonderlijke situatie.